ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Доставка, проектиране и цялостно изграждане на фотоволтаични системи

  • Висококачествени монокристални и поликристални фотоволтаични модули от фирмата PHONOSOLAR и инвертори FRONIUS
  • Присъединителни компоненти и монтажна конструкция

photovoltaic

Висококачествени монокристални и поликристални фотоволтаични модули от фирмата PHONOSOLAR и инвертори FRONIUS. Присъединителни компоненти и монтажна конструкция


Като изключителен представител на PHONOSOLAR Technology Co., Ltd. за България, "Верея Пласт" АД налага акцент в дейността си върху доставка, монтаж и последващо обслужване на фотоволтаични системи и централи. Продуктите намират широко приложение в различни сфери на обществения живот, както за битови нужди, така и за изграждане на високомощностни паркове за производство на екологично чиста електрическа енергия.

Верея Пласт АД предлага професионално и качествено изпълнение на:

  • Предпроектно проучване на терена и оптимизация на конфигурацията от компоненти
  • Изготвяне на технически и работен проект по зададени параметри, конструктивно и електро оразмеряване
  • Строително монтажни дейности
Верея Пласт АД Copyright © 2019. Всички права запазени. дизайн Нетфлоу ЕООД